Prijava

Vaš browser (internet preglednik) _MORA_ imati omogućene "cookies" Pomoć za Vaš browser (internet preglednik) _MORA_ imati omogućene "cookies"

Ovdje ste prvi put?

Za pristup kolegijima u VEF-LMS trebate unijeti svoje korisničko ime i zaporku koju trebate preuzeti (ukoliko to već niste učinili) od sistem administratora u Informatičkom Odsjeku.

Korisničko ime (username) pišete tako da izostavite naziv ustanove @ustanova.hr (primjer: umjesto aantic@vef.hr upisujete samo aantic)

Napomena: Autorizacija se obavlja preko AAI@EduHr (autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u RH) i našeg LDAP-a (imenička baza korisnika VEFa).